انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فراخوان حضور در مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان تهران

بدین‌وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان شهر تهران می‌رساند

سومین مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹، رأس ساعت ۹:۰۰ در فرهنگسرای شفق برگزار می‌گردد.

 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده:

ایجاد برخی تغییرات در اساسنامه

 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

انتخابات هیئت مدیره

انتخابات بازرس

استماع گزارش خزانه دار

استماع گزارش بازرس

 

مسیرهای دسترسی:

سامانه تندرو خط ۷ - ایستگاه پله اول - خیابان قنبری - بوستان شفق

مترو میدان جهاد، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ۲۱، بوستان شفق

خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ۲۱، بوستان شفق

 

 

سیده هستی حسینی

روابط عمومی و امور بین‌الملل انجمن صنفی مترجمان