انجمن صنفی مترجمان استان تهران

كداميك از اقدامات انجمن را در سه سال گذشته كارآمدتر می‌دانید؟

تب‌های اولیه

ممنوعیت فعالیت کافی‌نت‌های تهران در حوزه‌ی ترجمه
۲۴% (۸ رای)
برگزاری جشن ملی مترجمان
۶% (۲ رای)
چاپ کتب مترجمان در قالب طرح حمایتی
۳۰% (۱۰ رای)
عضویت در فدراسیون بین‌المللی مترجمان
۱۸% (۶ رای)
ارائه‌ی خدمات مشاوره رایگان به اعضا
۳% (۱ رای)
برگزاری آموزش‌های تکمیلی
۱۸% (۶ رای)
جمع آرا: ۳۳