انجمن صنفی مترجمان استان تهران

صدرالدین زاهد

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
صدرالدین
نام خانوادگی: 
زاهد
رشته تحصیلی: 
تئاتر
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا