انجمن صنفی مترجمان استان تهران

Translation and Teaching

    نام کتاب به زبان اصلی

Translation and Teaching

   عنوان کتاب ترجمه شده

Translation and Teaching

ناشر ارشدان
سال نشر ۲۰۱۸
نویسنده کتاب

نرجس شريفی

خلاصه اثر اثر فوق به بررسي تأثير ترجمه و فعاليتهاي ترجمه محور بر روي زبان آموزان مي پردازد.در اين اثر، نويسنده و محقق ، با تكيه بر داده هاي اطلاعاتي وپژوهش هاي ميداني،تأثير استفاده از فعاليت هاي ترجمه محور را بر روي تقويت مهارت نوشتاري زبان آموزان به اثبات مي‌رساند.

سایر آثار مترجم