انجمن صنفی مترجمان استان تهران

تارهای جادویی فرانکی پرستو

    نام کتاب به زبان اصلی

The magic strings of Franki Presto

   عنوان کتاب ترجمه شده

تارهای جادویی فرانکی پرستو

ناشر انتشار مروارید
سال نشر ۱۳۹۵
نویسنده کتاب

میچ آلبوم

خلاصه اثر

داستان پسری که پدر و مادر خودش را در کودکی از دست می‌دهد و معلم گیتارش او را بزرگ می‌کند.

سایر آثار مترجم