انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آن جا نیست

    نام کتاب به زبان اصلی

She is not there

   عنوان کتاب ترجمه شده

آن جا نیست

ناشر انتشار مروارید
سال نشر ۱۳۹۶
نویسنده کتاب

جوی فیلدینگ

خلاصه اثر

داستان مادری که دختر دو ساله‌اش در یک سفر تفریحی ربوده می‌شود.

سایر آثار مترجم