انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی براساس استاندارد ایزو ۱۴۹۷۱: ۲۰۰۷

    نام کتاب به زبان اصلی

ISO 14971:2007Application of risk management in medical equipment based on standard

   عنوان کتاب ترجمه شده

کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی براساس استاندارد ایزو ۱۴۹۷۱: ۲۰۰۷

ناشر هم پا
سال نشر ۱۳۸۹
نویسنده کتاب اداره کل تجهیزات پزشکی
خلاصه اثر

این اثر به مباحثی درخصوص مدیریت ریسک در تجهیزات و وسایل پزشکی و نحوه کنترل و ارزیابی آنها در راستای کاهش اثرات و ضررهای احتمالی این تجهیزات به فرد گیرنده می پردازد.