انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فمنیسم در ترازوی نقد

    نام کتاب به زبان اصلی

Feminism in the critique

   عنوان کتاب ترجمه شده

فمنیسم در ترازوی نقد

ناشر دفتر نشر معارف
سال نشر ۱۳۸۹
نویسنده کتاب دافنه پاتای و نورتا کوثرج،آلن آرکلین
خلاصه اثر

در این کتاب به تکیل و پیینه تاسیس رشته مطالعات زنان آشنایی با دنیای مطالعات زنان تهاجم های ضد فمنیستیفلسفه فمنیست ،نقد آن و مثالهایی واقعی در جانعه می پردازد.