انجمن صنفی مترجمان استان تهران

وای وای اروپا آمریکا جلد دوم

    نام کتاب به زبان اصلی

Wow Euroupe America

   عنوان کتاب ترجمه شده

وای وای اروپا آمریکا جلد دوم

ناشر دفتر نشر معارف
سال نشر ۱۳۸۹
نویسنده کتاب دافنه پاتای و نورتا کوثرج،آلن آرکلین
خلاصه اثر

در این کتاب به مباحث نقش پدر در اروپا فروپاشی خانواده در غرب خشونت علیه نوجوانان و نگاهی گذرا به فرهنگ،مذهب سیاست و قانون می پردازد.