انجمن صنفی مترجمان استان تهران

قرارداد استاندارد و مورد تأیید انجمن مترجمان در حوزه ترجمه و نشر ابلاغ شد

انجمن صنفی مترجمان تهران تشکیل کارگروه بازنگری قراردادهای ترجمه و نشر را با هدف حفظ حقوق مترجمان در دستور کارخود قرار داد.

این انجمن از ابتدای تاسیس بر موضوع حقوق و تکالیف مترجمان تاکید ویژه‌ای داشته و کوشیده است تا با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی در این حوزه بر آگاهی مترجمان درخصوص مسائل قراردادی و حقوقی بیفزاید. نبود شفافیت لازم، محرومیت از برخی حقوق اولیه و جانبی مترجمان، نبود ملاک‌های ارزیابی کیفیت ترجمه و مواردی از این دست موجب شده است که اغلب قراردادهای بین مترجمان و ناشران یا به پایمال شدن حقوق مترجمان منجر شود یا اینکه زمینه بروز اختلافات و دعاوی پرهزینه را فراهم آورد.

اکنون انجمن با تشکیل این کارگروه و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در این حوزه، زمینه برقراری عدالت حرفه‌ای برای مترجمان و ناشران را فراهم آورد و ماحصل بررسی‌های صورت‌گرفته تدوین قراردادی پیشنهادی برای انتشار کتاب است. امید می‌رود این قرارداد ملاک توافق میان ناشران و مترجمان قرار گیرد.