انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم ثبت نام بن کتاب برای اهل قلم

 

اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان می‌توانند با تکمیل این فرم، درخواست خود را برای دریافت بن کتاب اهل قلم ارائه نمایند

*** به منظور دریافت لینک کتب چاپی از سایت اهل قلم، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. عضویت در سایت اهل قلم به آدرس: ahleghalam.ir

۲. ورود به پروفایل شخصی

۳. انتخاب گزینه‌ی پرینت کتاب‌های من

۴. انتخاب گزینه‌ی (ارسال لینک کتاب‌ها)

۵. انتخاب گزینه‌ی (کپی لینک)

آموزش تصویری