انجمن صنفی مترجمان استان تهران

داستان خیاط

    نام کتاب به زبان اصلی

The Dressmaker

   عنوان کتاب ترجمه شده

داستان خیاط

ناشر انتشارات مروارید
سال نشر ۱۳۹۶
نویسنده کتاب

رزالی هم

خلاصه اثر

داستان خیاط رمانی استرالیایی است که جامعه دهه ۵۰ استرالیا را به تصویر میکشید. جامعه ای مردسالار و به گونه ای بیمار. آسیب شناسی، تابو شکنی، عشق و انتقام و طنز تلخ از ویژگی های بارز این رمان است.

سایر آثار مترجم