انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸

همانطور که مستحضرید مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان تهران در تاریخ ۲۱ اسفند ساعت ۱۳:۳۰الی ۱۷ در محل سرای کتاب خانه کتاب واقع در خیابان انقلاب بین فلسطین و ولیعصر ساختمان خانه کتاب ط منفی ۲ برگزار خواهد شد.

دستور مجمع به شرح ذیل خواهد بود:

۱. ارائه گزارش هیات مدیره

۲. ارائه گزارش خزانه دار

۳. ارائه گزارش بازرس

۴. انتخابات بازرس انجمن

لذا با توجه به ضرورت حضور بیش از ۵۰ درصد اعضا به منظور رسمیت یافتن مجمع، از اعضای محترم که عضویت آنها تمدید شده است، درخواست می گردد تا در صورت حضور قطعی نسبت به فرم ذیل اقدام فرمایند.

ضمنا در صورتی که عضوی امکان حضور ندارد، می تواند به یکی از سایر اعضا وکالت دهد. برای این منظور کافیست یک یادداشت با این مضمون نگاشته و امضا نمایند: «اینجانب ....کد مترجمی .... به آقا/خانم .... وکالت می دهم تا در مجمع عمومی سالیانه انجمن در سال ۹۸ حضور یافته و رای دهد» و ذیل یادداشت خود را امضا نماید.

از اعضایی که وکالت می دهند درخواست می شود تا با عضوی که به وی وکالت می دهند هماهنگ کرده و تصویر یادداشت خود را به نشانی info@tiat.ir ارسال نمایند.

 
۱ شروع ۲ پایان