انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه حقوق و تکالیف مترجم

اخبار سایت

انجمن صنفی مترجمان تهران و مدرسه‌ی عالی ترجمه برگزار می‌کنند:

کارگاه حقوق و تکالیف مترجم

مدرس: محمدرضا اربابی
مدت کارگاه: ۳ ساعت (یک جلسه)
شیوه‌ی برگزاری: حضوری و مجازی
زمان برگزاری: پنجشنبه ۲۴ شهریور

سرفصل‌ها:
آشنایی با حقوق مترجمان
نگاهی به تکالیف مترجمان
تدقیقی در باب حقوق نشر و ترجمه
تببین مفاد قرارداد ترجمه و نشر پیشنهادی انجمن صنفی مترجمان تهران
نگاهی به مبانی قوانین داخلی و بین‌المللی مربوط به ترجمه

هزینه‌ی شرکت در دوره:
اعضای انجمن صنفی مترجمان تهران: ۲۹۰۰۰۰ تومان
سایر علاقه‌مندان: ۳۵۰۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام هزینه‌ی کارگاه را به کارت شماره ۵۸۵۹۸۳۱۰۴۴۸۸۱۸۶۹ به نام محمدرضا اربابی واریز نموده و تصویر فیش واریزی را در واتساپ به شماره ۰۹۱۲۱۴۸۷۸۱۹ ارسال فرمایید.