انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گفت و گوی محمدرضا اربابی با برنامه تقاطع فرهنگی رادیو گفت و گو به مناسبت روز جهانی ترجمه

اخبار سایت

فایل صوتی کامل گفت و گو را از اینجا دانلود کنید.