انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آزمون مترجمی رسمی قوه قضاییه باید بدون سقف پذیرش و به‌صورت سالانه برگزار شود

اخبار سایت

آزمون مترجمی رسمی قوه قضاییه باید بدون سقف پذیرش و به‌صورت سالانه برگزار شود

با پیگیری های مستمر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان محقق شد:

شورای رقابت، قوه قضاییه را مکلف به اصلاح «آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی (جذب و فعالیت مترجمان رسمی)» کرد.

 

متعاقب فراخوان اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری آزمون جذب مترجم رسمی در سال ۱۴۰۱، کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه به تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۱ ضمن اعتراض به شرایط مندرج در فراخوان صورت گرفته، خواستار برگزاری منظم (سالانه) آزمون و حذف سقف پذیرش جذب حائزان حدنصاب آزمون شد که متأسفانه پاسخی درخور نیافت و پیگیری‌ها برای برگزاری جلسه با معاونت حقوقی آن قوه بی‌نتیجه باقی ماند.

در ادامه، کانون در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ مکاتبه‌ای را با وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار» انجام داده و بر مواضع و درخواست‌های جامعه ترجمه در قبال آزمون مترجمی رسمی تأکید کرد. در این نامه نیز مطالبه برگزاری منظم (سالانه) آزمون و حذف سقف پذیرش جذب مورد تأکید قرار گرفت. متعاقب این نامه، هیئت موصوف در نامه‌ای خطاب به مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، برگزاری آزمون مترجمان رسمی را مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ و غیرقانونی اعلام کرده و خواستار توقف فرآیند برگزاری آزمون تا بازنگری آیین‌نامه‌های مربوطه شد.

کانون، به منظور پیگیری این موضوع مهم، مکاتباتی را در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۱ با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانونی اساسی و نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجل شورای اسلامی انجام داد و بر غیرقانونی بودن برگزاری آزمون با توجه به مرقومه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید نمود.

علاوه بر این، کانون در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۱ مرقومه‌ای را خطاب به رئیس شورای رقابت تقدیم و به تخلف صورت پذیرفته در دوره‌های قبلی آزمون جذب مترجم رسمی در رابطه با شرکت‌کنندگانی که علیرغم به دست آوردن حدنصاب تعیین شده، به دلیل تکمیل سقف پذیرش در حوزه زبانی مربوطه، از حق خود برای شرکت در مصاحبه و اخذ پروانه محروم شده بودند، اشاره نمود.

با وجود همه این پیگیری‌ها، اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اقدامی غیرقانونی و بدون توجه به رای صادره توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار»، اقدام به برگزاری آزمون در تاریخ هجدهم شهریورماه ۱۴۰۱ نمود.

با این حال، کانون از مطالبه جامعه ترجمه عقب ننشست و پیگیری‌های خود را هم در بستر قانون و هم در فضای رسانه ادامه داد. در ادامه این پیگیری‌ها، نمایندگان کانون در جلسه پانصد و پنجاه و پنج (۵۵۵) مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ شورای رقابت که به منظور بررسی شکایت کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان به طرفیت اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با موضوع انحصار و اخلال در رقابت از طریق ایجاد محدودیت در صدور مجوز و اعمال سقف در ظرفیت پذیرش مترجمی رسمی قوه قضاییه برگزار شد، شرکت کرده و ضمن اشاره به مغایرت‌های فرآیند جاری برگزاری آزمون مترجمی رسمی با قوانین آمره موجود، خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی با هدف برگزاری منظم آزمون، حذف سقف پذیرش، استانداردسازی آزمون و تخصص‌گرایی در آزمون شدند.

اینک، شورای رقابت با تأیید مطالبات کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان به نمایندگی از جامعه ترجمه، رای به الزام قوه قضاییه و وزارت دادگستری به اعمال خواسته‌های مطروحه‌ی کانون داده است.

در ادامه رای صادره تقدیم می‌گردد:

 

 

موضوع: دایر بر اخلال در رقابت از طریق اعمال محدودیت در صدور مجوز و تعیین سقف برای ظرفیت پذیرش جهت دریافت پروانه مترجمی رسمی قوه قضاییه

 

تصمیم شورای رقابت

در خصوص شکایت کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان از اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دایر بر اخلال در رقابت از طریق اعمال محدودیت در صدور مجوز و تعیین سقف برای ظرفیت پذیرش جهت دریافت پروانه ترجمه رسمی قوه قضاییه، با بررسی مستندات و محتویات پرونده، رسیدگی و استماع دلایل و اظهارات شاکی و مدافعات مشتکی عنه و مذاکرات داخلی اعضا، شورا با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رای می‌نماید:

نظر به اینکه اساساً تعیین سقف ظرفیت برای صدور مجوز کسب‌وکار مصداق ممنوعیت «اشباع بودن بازار» موضوع تبصره (۲) از ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹) تلقی می‌شود و با دقت نظر به عموم و اطلاق بخش نخست این مقرره مبنی بر اینکه اصولاً صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند؛ لذا اقدام مشتکی عنه مستنداً به آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی در ایجاد محدودیت در ظرفیت پذیرش، ضابطه شدیداً محدودکننده در دسترسی به این مجوز و نقض مقرره آمره اشعاری تشخیص می‌گردد. با عنایت به مراتب و جهات مذکور، به جهت تضاد و مغایرت ماهوی و محتوایی مفاد آیین‌نامه مرقوم با ماده (۷) اصلاحی قانون اشعاری و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) به عنوان آخرین اراده قانونگذار مبنی بر حمایت از رقابت و منع از انحصار در حوزه کسب‌وکارها؛ مستنداً و مستفاد از اعتبار مقرر ذیل بند (۴) از ماده (۵۸) قانون صدرالذکر، اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت این تصمیم با اتخاذ تدابیر فوری و اخذ موافقت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و وزارت دادگستری و تأیید رئیس قوه قضاییه، مراحل اصلاح و تصویب آیین‌نامه اجرایی ناظر بر مجوز موضوع شکایت را به گونه‌ای تمهید نماید که شرایط دریافت پروانه مترجمی رسمی با حذف محدودیت و سقف ظرفیت، تعیین حدنصاب آزمون‌ها به شیوه‌ای که منتهی به حداکثر پذیرش گردد، ایجاد شرایط اعطای پروانه به کلیه متقاضیان شایسته علمی، برگزاری آزمون استاندارد سالانه برای کلیه رشته‌های مورد نیاز، رفع موثر تقاضای انباشته به خدمات مترجمی در رشته‌های خاص و مورد احتیاج جامعه ( به‌ویژه زبان‌های ایتالیایی، اسپانیایی و آلمانی)، تسهیل و تسریع گردیده و نهایتاً گزارش نتایج اقدامات انجام شده را به شورای رقابت گزارش نماید.

تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

 

حالیه، کانون بر خود واجب می‌داند تا این مطالبات را تا اعمال نهایی پیگیری نماید. بی‌تردید این دستاورد مهم جامعه ترجمه در استیفای حقوق حقه خود در تاریخ ترجمه این سرزمین ماندگار خواهد شد و این امید می رود تا با حمایت جامعه بزرگ ترجمه، کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان به عنوان یک نهاد صنفی قدرتمند بتواند مطالبات مترجمان در سایر رسته‌های حرفه‌ای این صنف را نیز با تمام توان دنبال نماید.