انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گالری آثار ترجمه شده مترجمان عضو - محبوبه غریبی

▪ معرفی اثر:

این کتاب به زبانی ساده قصد آموزش اعتماد به نفس و خودباوری را به کودکان دارد، برای گروه سنی ب در نظر گرفته شده است .

ناشر: منتشران اندیشه
سال انتشار: ۱۳۹۴                                                               
تیراژ:  ۱۰۰۰
بهاء : ۴۰۰۰ تومان
مترجم عضو انجمن :  محبوبه غریبی   کدمترجمی: ۱۴۲۸ 

▪ معرفی اثر:

این کتاب برای رده سنی ب در تظر گرفته شده و قصد آموزش تعاون و همکاری و کار گروهی را به کودکان دارد.

ناشر: منتشران اندیشه
سال انتشار: ۱۳۹۴                                                               
تیراژ:  ۱۰۰۰
بهاء : ۳۵۰۰ تومان

▪ معرفی اثر:

داستانی تخیلی است که کودکان را با حسادت آشنا می کند و اینکه چگونه با حسادت ورزیدن به یکدیگر دوستی ها و محبت ها از بین می رود.

ناشر: منتشران اندیشه
سال انتشار: ۱۳۹۴                                                               
تیراژ:  ۱۰۰۰
بهاء : ۴۵۰۰ تومان

▪ معرفی اثر:

داستان زنبوری است که برای جمع آوری عسل به گلهای مختلف سر میزند هدف آشنایی کودکان با گلها و مراحل گرده افشانی ست. تصاویر این کتاب با مداد شمعی کشیده شده تا کودکان ارتباط ملموس تری با داستان برقرار کنند.

ناشر: منتشران اندیشه
سال انتشار: ۱۳۹۴                                                               
تیراژ:  ۱۰۰۰
بهاء : ۷۵۰۰ تومان