انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اساسنامه انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بسمه‌تعالی

«اساسنامه انجمن صنفی كارگری مترجمان استان تهران»

فصل یكم– كلیات

ماده ۱- هدف:

در اجرای ماده ۱۳۱ قانون كار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و كانون‌های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشكیل می‌گردد.

 

ماده ۲- نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:

نام- انجمن صنفی کارگری مترجمان استان تهران كه در این اساسنامه به اختصار «انجمن صنفی» نامیده می‌شود.

حوزه فعالیت انجمن صنفی- حوزه جغرافیایی استان تهران می‌باشد.

اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مركزی به شرح ذیل است: استان تهران، شهرستان تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان لبافی‌نژاد، پلاک ۳۲۲، واحد ۹، تلفن تماس: ۶۶۱۲۳۲۸۲-۰۲۱

·       تبصره- هیئت مدیره می‌تواند هر زمان كه ایجاب نماید اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء- از طریقی كه به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد- بطور کتبی به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید.

 

ماده ۳- وظایف اساسی و عام انجمن صنفی:

۱.    كوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

۲.     جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشكلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها.

۳.    دریافت ورودیه، حق عضویت و كمك‌های مالی داوطلبانه اعضا.

۴.    همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركت‌های تعاونی مربوط به وظایف انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

۵.    حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان‌های دولتی و ملی.

۶.    خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آن‌كه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۷.     شركت در مذاكرات حرفه‌ای با سایر سازمان‌های كارگری ذی‌ربط مشمول قانون و انعقاد پیمان‌های دسته جمعی با سازمان‌های كارفرمایی.

۸.    پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

۹.    همكاری با سایر تشكل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی كه به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن‌های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

 

ماده ۴- وظایف اختصاصی انجمن صنفی:

۱.    تلاش برای حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضاء

۲.     تدوین استانداردهای ملی در حوزه صنعت ترجمه از قبیل نظام رتبه‌بندی مترجمان، استاندارد ملی نقد ترجمه، استاندارد قیمت‌گذاری ترجمه متون غیررسمی در استان تهران، استاندارد ارزشیابی کیفی ترجمه و سایر موارد با بهره‌گیری از مبانی علمی و دانش‌بنیان.

۳.    ایجاد امکانات رفاهی مناسب جهت اعضا از جمله ایجاد صندوق رفاهی، تعاونی مسکن، امکانات اقامتی در شهرهای توریستی، امکانات ورزشی و تفریحی مناسب، تعاونی مصرف و سایر موارد پس از اخذ مجوز سازمان‌های ذی‌ربط.

۴.    ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی کافی و مناسب جهت اعضا به منظور حفظ حقوق حقه مترجمان عضو.

۵.    ایجاد حمایت‌های جدی و مؤثر از کسب‌وکار مترجمان در استان تهران با برقراری ارتباط میان مترجمان، نهادهای ترجمه و بازار ترجمه.

۶.    ارتقای سطح دانش علمی و مهارتی مترجمان استان تهران با برگزاری دوره‌های علمی- کاربردی ترجمه در استان تهران.

۷.    برقراری فضای تعاملی مؤثر میان مترجمان و فعالان عرصه ترجمه با مسئولین و ارگان‌های دولتی به منظور ارتقای جایگاه مترجمان و همچنین انعکاس دیدگاه مترجمان به ایشان.

۸.    حمایت از منافع مترجمان استان تهران، کمک به ارتقا و تثبیت جایگاه حرفه ترجمه در جامعه و اعتلا بخشیدن به شأن و منزلت اجتماعی مترجمان.

۹.    برگزاری همایش‌ها، سمینارهای علمی و کاربردی ملی و بین‌المللی جهت ارتقای سطح آگاهی و دانش مترجمان و ایجاد فضای تعامل و تبادل نظر میان ایشان.

۱۰.   ارتباط با سازمان‌ها، تشکل‌ها و نهادهای علمی، کسب‌وکاری و صنفی داخلی و خارجی در حوزه ترجمه.

۱۱.    سازماندهی کسب‌و‌کار و گردش کار میان مترجمان و اعضای جامعه ترجمه.

۱۲.    تدوین و اجرای منشور اخلاق حرفه‌ای مترجمان در استان تهران به منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و ایفای حقوق و تکالیف مترجمان.

۱۳.    حمایت از طرح های دانش‌بنیان و علمی در حوزه صنعت ترجمه.

۱۴.     ایجاد امکانات رسانه‌ای مناسب صنعت ترجمه به منظور انعکاس مناسب رویدادهای ترجمه در استان تهران.

۱۵.      تلاش برای برقراری انواع بیمه‌های ویژه مترجمان.

۱۶.      صدور مجوز فعالیت مترجمان غیررسمی در استان تهران از طریق برگزاری آزمون‌های سراسری و پایش عملکرد آن‌ها از طریق نظام رتبه‌بندی مترجمان در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری و پس از استعلام‌های مربوطه.

 

فصل دوم: شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده ۵– شرایط عضویت:

كلیه كارگران واجد شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

۱.    تابعیت ایران

۲.    حداقل سن■ سال تمام

۳.    حداقل مدرک تحصیلی■

۴.    شاغل در صنعت ترجمه که در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارك شناسایی معتبر شامل مدرک تحصیلی در رشته ترجمه در مقاطع کارشناسی و بالاتر، گواهی سابقه کار یا بیمه در حوزه ترجمه یا فعالیت حرفه‌ای در حوزه ترجمه.

۵.    متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

۶.    نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.

۷.    قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی اركان انجمن.

۸.    پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

·       تبصره ۱- كلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچكس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

·       تبصره ۲- چنانچه به دلیل فقدان شرایط بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

·       تبصره ۳– در صورتی كه هر یك از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد، از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می‌شود، لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

 

ماده ۶- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:

۱. عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی).

۲. عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هر یك از اركان انجمن صنفی (با اعلام هیئت مدیره انجمن).

۳. از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۵ این اساسنامه.

۴. آراء صادره از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.

۵. تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

·       تبصره– در موارد بندهای ۱ و ۲، عضویت شخـص مورد نظـر تا تشكیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درآید و تا رفـع تعلیـق، در مجمـع عمومی، حق رأی نخواهـد داشت.

 

ماده ۷- منابع مالی انجمن صنفی:

الف- ورودیه برای هر عضو مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال كه فقط برای یك‌بار دریافت می‌گردد.

ب- حق عضویت به میزان ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال در سال.

ج– كمك‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار كمك‌دهنده.

·       تبصره ۱– قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.

·       تبصره ۲– انجمن صنفی باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوان‌های «دفتر عضویت» و «دفتر امور مالی» ‌باشد.

·       تبصره ۳– به هیئت مدیره اختیار داده می‌شود تا عنداللزوم تخفیف‌هایی را در حق عضویت اعمال نماید.

 

ماده ۸

كلیه اعضا باید باتوجه به ماده۷، همه‌ساله حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانكی كه انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌كند واریز و رسید بانكی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

·       تبصره ۱- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئيس هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن صنفی برسد.

·       تبصره ۲- مبالغی كه به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود قابل استرداد نیست.

·       تبصره ۳- هیئت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

 

ماده ۹

چنانچه هر یك از اعضا در مدت حداكثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار كتبی داده می‌شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداكثر ظرف یك ماه اقدام به پرداخت حق عضویت‌های عقب افتاده ننمایند، با تصویب هیئت مدیره، عضویت آن‌ها در انجمن صنفی، به حالت تعلیق در می‌آید. اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد.

·       تبصره- تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با رأی اعضای هیأت مدیره خواهد بود.

فصل سوم: اركان انجمن صنفی

ماده ۱۰- اركان انجمن صنفی عبارت است از:

۱. مجمع عمومی

۲. هیئت مدیره

۳. بازرس یا بازرسان

 

الف- مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن:

ماده ۱۱

مجمع عمومی كه عالی‌ترین ركن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشكیل می‌گردد.

·       تبصره ۱– برای تشكیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، هیئت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله‌ وب‌گاه انجمن صنفی كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكیل و دستور جلسه به طور روشن قید شده باشد اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ دعوت اعضا تا تشكیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

·       تبصره۲– دعوت مجامع عمومی به تصویب هیئت مدیره خواهد بود و در صورت استنكاف هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان می‌توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یك‌ چهارم اعضا می‌توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

·       تبصره ۳– دعوت‌كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده مكلفند موضوع و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روز قبل از تشكیل بدون احتساب روزهای تعطیل، طی دعوتنامه كتبی به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند.

·       تبصره ۴– اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره، هیئت داوری و بازرسان و سایر مواردی كه مجمع تصویب نماید، به طور كتبی و مخفی به عمل خواهد آمد.

·       تبصره ۵– هر یك از اعضای مجمع عمومی می‌تواند وكالت یكی دیگر از اعضا را بر ‌عهده گیرد.

 

ماده ۱۲

مجمع عمومی عادی هر سال یك بار با حضور دست‌كم نصف به علاوه یك اعضا رسمیت می‌یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یك سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

·       تبصره ۱– مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضا به طور فوق‌العاده تشكیل می‌گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

·       تبصره ۲- تصمیمات مجامع عمومی عادی در كلیه مراحل با اكثریت نصف به علاوه یك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان كه با اكثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

 

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد كارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه‌های سال جاری و آتی انجمن صنفی.

۲. استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه‌دار و بودجه آتی انجمن صنفی.

۳. دادن رهنمود و تصویب سیاست‌های كلی و تعیین خط مشی و برنامه‌های آتی انجمن صنفی.

۴. تعیین نحوه اطلاع‌رسانی به اعضا در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

۵. بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی كه صلاحیت آنان از سوی هیئت مدیره تأیید نشده باشد.

۶. رسیدگی نهایی به اعتراض كسانی كه طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده‌اند ( موضوع ماده ۶ اساسنامه).

۷. تصویب تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد انعقاد پیمان‌های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان.

۸. تصویب ایجاد كمیته و همكاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونی‌ها.

۹. انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی از بین کاندیدهای واجد شرایط.

۱۰. اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشكیل و یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از آن.

۱۱. تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به هیئت مدیره در این زمینه.

 

ماده ۱۴

مجمع عمومی فوق‌العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۵، با حضور دست‌كم نصف به علاوه یک اعضا تشكیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود؛ در مرحله دوم با حضور دست‌کم یك ‌سوم اعضا رسمیت می‌یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اكثریت سه ‌چهارم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده عبارتست از:

۱. طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه

۲. انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیئت تسویه

·       تبصره- پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده درج شود.

 

ماده ۱۶

پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یكی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیئت رئیسه مجمع مركب از دست‌کم یك رئیس، یك نایب رئیس و یك منشی از بین اعضای حاضر با رأی اكثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان یا یكی از آن‌ها نیز در دستور كار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اكثریت اعضا انتخاب می‌شوند.

·       تبصره ۱– اعضای هیئت رئیسه مجمع و هیئت نظارت بر انتخابات نباید كاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه ‌چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی كه تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از ۵۰ نفر باشد).

·       تبصره ۲- برگزار‌كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

·       تبصره ۳- هیئت رئیسه و نظارت بر انتخابات مكلفند در پایان رأی‌گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اكثریت آرا، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، هیأت داوری و نیز بازرسان اصلی و علی‌البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

·       تبصره ۴- هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیئت رئیسه مجمع با تصویب اكثریت اعضا می‌تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین كند. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشكیل جلسه همان نصاب قبلی می‌باشد كه در صورت عدم تشكیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

 

ماده ۱۷

چنانچه اعضای شركت‌كننده در انتخابات ظرف یك هفته از تاریخ تشكیل مجمع عمومی با ذكر دلایل به چگونگی انجام انتخابات كتباً اعتراض نمایند، هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود، حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ رؤیت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند.

·       تبصره- چنانچه اعتراض یا اعتراض‌های رسیده وارد باشد، هیئت نظارت ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام خواهد شد.

 

ب- هیئت مدیره و وظایف و اختیارات آن:

ماده ۱۸

هیئت مدیره دارای ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل بوده كه از بین كاندیداهای واجد شرایط، با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می‌گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است.

 

ماده ۱۹

هیئت مدیره مكلف است پس از قطعیت انتخابات، ظرف یك هفته اولین جلسه خود را تشكیل و از بین خود، یك رئیس، یك نایب رئیس و یك خزانه‌دار و همچنین از بین اعضای اصلی هیئت مدیره یا خارج از آن یك دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد‌آور را طی صورتجلسه‌ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه‌ای از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك ذیل به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید.

 

ماده ۲۰

جلسات عادی هیئت مدیره هر یک ماه یک‌بار تشکیل و با حضور اكثریت اعضا (حداقل۳ نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرا اكثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۳/۱ اعضای هیئت مدیره بطور فوق‌العاده تشكیل می‌گردد.

·       تبصره ۱- برنامه زمانی و مكان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

·       تبصره ۲- خدمات هیئت مدیره افتخاری است، مگر اینكه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

·       تبصره ۳- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارائه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیئت مدیره تلقی می‌گردد و عضو یا اعضای علی‌البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیئت مدیره خواهد بود.

 

ماده ۲۱

هیئت مدیره موظف است حداكثر ظرف یك ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، به نام انجمن و با امضای مشترك صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی انجمن صنفی (رئیس، دبیر و خزانه‌دار)، در بانك یا بانك‌های كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید.

 

ماده ۲۲

رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان ادرای و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی‌ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی به عهده آن‌ها می‌باشد.

·       تبصره- كلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی انجمن صنفی با امضای رئیس هیأت مدیره یا دبیرممهور به مهر انجمن صنفی و كلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصویب هیئت مدیره رسیده باشند با امضای مشترك رییس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

 

ماده ۲۳

در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایطی یا سلب عضویت یا غیبت غیرموجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی‌البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیئت مدیره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید.

·       تبصره ۱- مادامی كه اكثریت اعضای هیئت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می‌گردد.

·       تبصره ۲- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اكثریت اعضای هیـئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی، انتخابات هیئت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک ‌سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال، چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک ‌سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برساند.

 

ماده ۲۴

هیئت مدیره موظف است دست‌كم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.

·       تبصره– هیئت مدیره پس از پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیئت مدیره جدید، مسئول حفظ كلیه دارایی‌ها و اموال و اسناد و مدارك انجمن صنفی خواهد بود.

 

ماده ۲۵- سایر وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

۱. تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی– عضویت).

۲. اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳. دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

۴. بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه‌دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵. تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

۶. تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مركزی انجمن صنفی (در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق‌العاده).

۷. انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذی‌صلاح برای موارد خاص و معین.

۸. بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه‌های جاری و ضروری آن.

۹. همكاری در جهت تأسیس و تقویت شركت‌های تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضا.

۱۰. وكالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه‌های دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه.

۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد پیمان‌های دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین‌نامه‌های داخلی.

۱۲. تهیه گزارش عملكرد هیئت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۳. تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كمیته‌های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت كار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

۱۴. تشكیل كمیته‌های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل- كمیته حل اختلاف، كمیته عضویت، كمیته تداركات و پشتیبانی،كمیته امور حقوقی، كمیته رفاهی و سایر كمیته‌ها.

 

ماده ۲۶- وظایف رئیس هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

۱. مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیئت مدیره به تشكیل مرتب جلسه.

۲. اداره جلسات هیئت مدیره و تنظیم صورتجلسه‌ها با همكاری منشی جلسه.

۳. ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پیگیری آن.

۴. امضای كلیه قراردادها و احكام استخدامی كارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی كه با تصویب هیئت مدیره استخدام یا به كار گمارده خواهند شد.

۵. امضای كلیه چك‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد‌آور به اتفاق خزانه‌دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۶. انجام سایر اموری كه به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

·       تبصره- قسمتی از وظایف رئیس هیئت مدیره كه مربوط به امور اداری می‌باشد قابل واگذاری به دبیر انجمن صنفی خواهد بود.

 

ماده ۲۷

دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن صنفی و زیر نظر هیئت مدیره به منظور اداره تشكیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیئت مدیره در مركز اصلی انجمن صنفی دایر و می‌تواند دارای كاركنانی باشد كه بنا به پیشنهاد رییس هیئت مدیره یا دبیر و تصویب هیئت مدیره به كار گمارده می‌شوند.

 

ماده ۲۸- وظایف دبیر:

۱. حفظ و نگهداری كلیه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی.

۲. انجام مكاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

۳. امضای اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد‌آور به همراه خزانه‌دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیئت مدیره.

۴. تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه‌ها و امضای كارت‌های عضویت اعضاء به اتفاق خزانه‌دار انجمن صنفی.

۵. تهیه دفاتر «عضویت» و «دفتر امور مالی» با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیكاتور و ثبت و صدور نامه‌ها.

۶. تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

۷. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

۸. مهیا ساختن مكان تشكیل جلسات مجامع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان.

۹. ابلاغ مصوبات و تصمیمات اركان انجمن صنفی و احكام و نامه‌های واصله از مراجع قانونی و دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوط.

۱۰. انجام سایر اموری كه به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

·       تبصره- كاركنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیئت مدیره مسئول هستند.

 

ماده ۲۹- وظایف و اختیارات خزانه‌دار:

خزانه‌دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

۱. امضای كلیه چك‌ها و اسناد و اوراق تعهد‌آور به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یكی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۲. اداره امور مالی انجمن صنفی، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌های انجمن صنفی.

۳. رسیدگی به صحت اسناد و مدارك تنظیم‌ شده در مورد كلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تأیید و امضای صورتحساب‌های مربوط.

۴. امضا و صدور كارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

۵. نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسؤلیت در حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارك مالی و صحت معاملات انجمن صنفی.

۶. ثبت كلیه دریافتی‌ها و هزینه‌های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

۷. پیش‌بینی بودجه و هزینه‌های یك‌ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

·       تبصره ۱- خزانه‌دار موظف است هر سال قبل از تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیئت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

·       تبصره ۲- خزانه‌دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، كلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین در اختیار آنان قرار دهد.

 

ج - بازرسان حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده ۳۰

بازرسان انجمن صنفی، متشكل از ۱ نفر بازرس اصلی ۱ نفر بازرس علی‌البدل كه با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین كاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

·       تبصره- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آن‌ها بازرس یا بازرسان علی‌البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده‌دار وظایف آنان خواهند بود.

 

ماده ۳۱- وظایف و اختیارات بازرسان:

۱. نظارت بر كلیه اقدامات هیئت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده.

۲. رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه‌های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

۳. پیگیری و رسیدگی به شكایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیئت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد).

۴. رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی.

۵. اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

۶. شرکت در جلسات هیئت مدیره (درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رأی.

·       تبصره: بازرسان باید پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و كلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک‌بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نماید.

 

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده۳۲

كاندیداهای عضویت در هیئت مدیره، هیئت داوری و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۵، باید دارای شرایط زیر باشند:

۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳. عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی.

۴. نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.

۵. داشتن حسن شهرت.

۶. عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷. حداقل ۵ سال سابقه مدیریت در حوزه ترجمه را داشته، یا عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه در حوزه ترجمه، یا در حوزه ترجمه عملی دارای حسن شهرت و دارای آثار منتشر شده برجسته باشند.

·       تبصره- این دوره مسثتنی نمی‌باشد.

 

ماده ۳۳

هزینه‌های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محل همکاری‌های اعضا و خودیاری آنان تأمین می‌شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

 

ماده ۳۴

در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیئت مدیره با یكدیگر یا هیئت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هر یك از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان حل آن می‌تواند در وهله اول از طریق هیئت داوری صورت گیرد. به این منظور در صورت درخواست هر یك از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت مقررات مربوط تشكیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می‌نماید. در صورت عدم پذیرش رأی هیئت داوری از سوی طرفین اختلاف، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می‌شود. هیئت داوری پس از صدور رأی خود، منحل می‌گردد.

 

ماده ۳۵

مهر انجمن صنفی پس از تصویب هیئت مدیره و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن صنفی تغییر یابد، بدون تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده آن غیرقانونی و قابل پیگرد می‌باشد.

 

ماده ۳۶

مسئولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

 

ماده ۳۷- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می‌گردد:

۱. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده.

۲. گذشت شش‌ماه از تاریخ پایان اعتبار هیئت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن.

۳. در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی كشور.

·       تبصره ۱- انحلال انجمن صنفی، موجب تضییع حق یا اسقاط تكلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

·       تبصره ۲- از تاریخ انحلال انجمن اختیارات مسئولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یادشده حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه‌های سراسری یا محلی (بر اساس حوزه فعالیت تشکل) جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.

·       تبصره ۳- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و باسابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیئت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید

·       تبصره ۴- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده دیگر امكان‌پذیر نباشد، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رئیس هیئت با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده‌دارخواهند داشت که در صورت عدم وجود، حداكثر ظرف دو هفته باید هیئت تسویه‌ای مركب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای باسواد و باسابقه و مطلع انجمن با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشكیل گردد.

 

ماده ۳۸

چنانچه حداكثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره ، نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیئت مدیره اقدام نشده باشد، بازرس یا بازرسان نسبت به تشكیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می‌دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان، یك‌ سوم اعضای انجمن صنفی حداكثر تا چهار ماه فرصت دارند نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه ظرف حداكثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند. در صورت عدم اقدام، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل، انحلال تشکل را اعلام می‌نماید.

 

ماده ۳۹

هیئت تسویه مكلف است حداكثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به كلیه حساب‌های انجمن صنفی رسیدگی نموده، لیست كاملی از كلیه دارایی‌های انجمن صنفی از بدهی‌های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارایی انجمن صنفی را پس از تسویه كلیه حساب‌های بدهكاران و بستانكاران و تأدیه بدهی‌ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه‌ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورتی در اختیار اعضاء فعال قرار دهند و در صورت عدم وجود به بنیادهای خیریه واگذار شود.

 

ماده ۴۰

هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده ۴۱

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۴۲

مهلت‌های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

 

این اساسنامه در چهار فصل و ۴۲ ماده و ۴۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ با اكثریت آرا به تصویب مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان استان تهران رسید.