انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهسا خراساني در رونمايي از سري نخست آثار طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان- بهمن ۹۵

مهسا خراساني  در رونمايي از سري نخست آثار طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان

خراساني از ترجمه مجموعه داستان «به ژاپني» در قالب طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان تهران مي گويد.

براي مشاهده كليپ اينجا را كليك كنيد.