انجمن صنفی مترجمان استان تهران

طرح حمايتي كميسيون نشر (ويژه ناشران)

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به عنوان بزرگترين نهاد متولي حوزه صنعت ترجمه ايران  در سال ۱۳۹۳ تأسيس گرديد؛ اين انجمن از بدو تأسيس و به موجب اساسنامه مصوب مجمع عمومی خود وظایف راهبردی متعددی را بر عهده دارد که از آن جمله می‌توان به حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضاء و ایجاد حمایت جدی و موثر از کسب‌و‌کار مترجمان در شهر تهران اشاره نمود. بر همین اساس انجمن صنفی طرح حمایتی در حوزه نشر برای مترجمان عضو را در سه سطح ترجمه اولی‌ها، مترجمان اهل قلم و بومی‌سازی مطالعات ترجمه در دستور کار خود قرار داده است.
لذا بدين‌وسيله از شما ناشر محترم دعوت مي‌گردد با مطالعه تعهدات في‌مابين ناشران و انجمن كه در ذيل آمده است، در صورت تمايل جهت همكاري درخواست خود را به رايانامه انجمن ارسال نماييد. همكاري مغتنم شما ناشر بزرگوار در اين طرح مايه بسي خرسندي و امتنان است.

 

تعهدات انجمن:

 1. انجمن متعهد مي‌گردد كليه فرآيند تضمين كيفيت ترجمه شامل معرفي مترجم و ارزيابي اثر ترجمه‌شده را بر عهده گيرد.
 2. انجمن متعهد مي‌گردد نام و لوگوي ناشر را در ليست ناشران همكار در طرح حمايتي در كليه تبليغات و اطلاعيه‌هاي خود درج نمايد.
 3. انجمن متعهد مي‌گردد در صورت برگزاري مراسم رونمايي و جشن امضاء براي آثار منتشرشده ضمن هماهنگي با ناشر از نماينده‌ وي براي حضور در مراسم دعوت نمايد.

تعهدات ناشر:

 1. در صورت معرفی اثر و مترجم از سوی انجمن، ناشر متعهد می گردد ظرف ۷ روز کاری مراتب رد یا تأیید خود درخصوص انتشار اثر را به انجمن اعلام نماید.
 2. ناشر متعهد می گردد در صورت رد اثر، اصل امانتداری را به طور کامل رعایت نموده و به هیچ وجه و ترتیبی اثر اصلی یا ترجمه شده ارجاعی از سوی انجمن را منتشر ننماید.
 3. در صورت تأیید اثر، ناشر موظف است کلیه اقدامات مربوط به انتشار اثر را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه انجام دهد و در صورت استنکاف از انتشار اثر پس از این زمان، می بایست خسارت‌های مادی متعلقه را تقبل نماید.
 4. ناشر متعهد مي‌گردد كليه حقوق مادي و معنوي مترجم را رعايت نمايد.
 5. ناشر متعهد مي‌گردد در كليه مجوزات شامل فيپا، شناسنامه اثر و غيره عبارت «تحت حمايت انجمن صنفي مترجمان شهر تهران» را همراه لوگوي انجمن درج نمايد.
 6. ناشر متعهد مي‌گردد ۱۰ «ده» جلد از اثر را اختيار انجمن قرار دهد.
 7. ناشر متعهد مي‌گردد در صورت برگزاري مراسم رونمايي و جشن امضاء براي آثار منتشرشده ضمن هماهنگي با انجمن از نماينده‌ وي براي حضور در مراسم دعوت نمايد.
 8. ناشر رأساً مسئول پيگيري كليه مفاد قرارداد في‌مابين خود و مترجم (زمان‌بندي تحويل، پرداخت‌ها و غيره) مي‌باشد و انجمن صرفاً در خصوص كيفيت اثر پاسخگو است.
 9. ناشر متعهد مي‌گردد ضمن انعقاد قرارداد با مترجم، انجمن را به عنوان داور مرضي‌الطرفين مشخص نمايد.
 10. تصميم‌گيري در خصوص پرداخت حق‌الزحمه مترجمان ترجمه‌اولي بر عهده‌ ناشر است و در خصوص اهالي قلم و بومي‌سازي مطالعات ترجمه حداقل ميزان پرداختي حق‌الزحمه ترجمه وفق آيين‌نامه طرح حمايتي انجمن باشد.