انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مقیاس‌های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی

    نام کتاب به زبان اصلی

Measurement in Sport & Exercise Psychology

   عنوان کتاب ترجمه شده

مقیاس های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی

ناشر منتشران اندیشه
سال نشر ۱۳۹۳
نویسنده کتاب

رابرت اکلوند، گرشون تننبائوم، آکی کاماتا

خلاصه اثر

 

این کتاب که اثر سه تن از اساتید برجسته دانشگاه کالیفرنیا می باشدف تحلیل کاملی از ابزارها و روش های بکار رفته در روان شناسی ورزشی و فعالیت بدنی فراهم آورده است. نگارندگان تجربیات سال ها فعالیت خود در رشته روان شناسی و به طور اخص روان شناسی ورزشی را در قالب یک کتاب جمع آوری کردند. هر فصل از این کتاب مفاهیم و متغیرهای کلیدی سنجش را ارائه می دهد که شامل تعاریف، ارزیابی ساختارهای سنجش و ابزارهای قابل دسترسی، تشریح مباحث مرتبط با هر موضوع می باشد.

در جدول های پایان هر فصل اطلاعات مهم به منظور مراجعه سریع بصورت خلاصه آورده شده است. این کتاب با بررسی کامل ابزارهای سنجش، خوانندگان را در تشخیص مزایا و محدودیت های هر یک و همچنین انتخاب مناسب ترین آن ها جهت استفاده در پروژه یری می دهد و نیز خوانندگان می توانند از طریق شناخت روش های جدید شنجش و ارزیابی دانش کافی و مورد نیاز برای گسترش این رشته را بدست آورند.

 

 

 

 

 

خرید از فروشگاه هزارتوی