انجمن صنفی مترجمان استان تهران

جرمی کنجکاو

نام کتاب به زبان اصلی

Jeremy Why

عنوان فارسی اثر

جرمی کنجکاو

ناشر پرچین
سال نشر ۱۳۹۳
نویسنده کتاب

Lilian Moore

خلاصه اثر

داستانی اجتماعی در خصوص کنجکاوی در کوکان و  مختص گروه سنی الف و ب است. داستان درباره ی کودک کنجکاوی بنام جرمی است که به دنبال یافتن جواب تمام چراهای خودش بود.