انجمن صنفی مترجمان استان تهران

لولوبل

نام کتاب به زبان اصلی

Lulu Belle

عنوان فارسی اثر

لولوبل

ناشر پرچین
سال نشر ۱۳۹۱
نویسنده کتاب

Lilian Moore

خلاصه اثر

داستانی درباره ی کودکان و حیوان ها  و مختص گروه سنی "ب " است. داستان درباره ی دخترکی بنام جین است که گربه ای بنام لولوبل داشت. اما یکروز متوجه شد که گربه او  سه بچه بدنیا آورده است و به دلیل کمبود جا در خانه اشان مجبور بود بچه گربه ها را کسی بدهد.