انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمدرضا صالحی

 

محمدرضا صالحی سوابق
  • كارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
  • كارشناس مترجمی زبان انگلیسی
  • مدرس دوره‌های مختلف آموزش ترجمه
  • مدرس كارگاه‌های «ترجمه مكاتبات و اسناد»
  • مدرس كارگاه‌های «ترجمه متون مطبوعاتی»
  • مدرس كارگاه‌های «ترجمه فارسی به انگلیسی»