انجمن صنفی مترجمان استان تهران

قصه های شب

    نام کتاب به زبان اصلی

bed time stories

   عنوان کتاب ترجمه شده قصه های شب
ناشر منتشران اندیشه
سال نشر ۱۳۹۶
نویسنده کتاب مجموعه داستان
خلاصه اثر

مجموعه داستانهای کودکانه

 

خرید از فروشگاه هزارتوی