انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعيه مهم - نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن صمفی مترجمان رسماً اعلام شد.

اخبار سایت

نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن صمفی مترجمان رسماً اعلام شد.

در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶، و با توجه به اتمام دوره فعالیت اولین هیئت مدیره انجمن، در سومین مجمع عمومی و فوق‌العاده انتخابات هیئت مدیره جدید و بازرسان برگزار شد. نتایج انتخابات مذکور به شرح ذیل است:

•  محمدرضا اربابی، ۱۳۷ رأی؛ (عضو اصلی هیئت مدیره)

•  دكتر مریم حق‌روستا ۱۰۳ رأی؛ (عضو اصلی هیئت مدیره)

•  دكتر كوروش عاكف، ۱۲۱ رأی؛ (عضو اصلی هیئت مدیره)

•  دكتر حسن مهربانی یگانه، ۷۸ رأی؛ (عضو اصلی هیئت مدیره)

•  مصطفی سعیدنژاد، ۷۷ رأی؛ (عضو اصلی هیئت مدیره)

•  دكتر محمدباقر برقعی مدرس، ۷۶ رأی؛ (عضو اعلی البدل هیئت مدیره)

•  دكتر عبدالله برادران، ۶۱ رأی؛ (عضو اعلی البدل هیئت مدیره)

•  فرزاد محمدی؛ (بازرس اصلی)

•  لیلا حیدری؛ (بازرس علی‌البدل)

لازم به ذکر است طبق اساسنامه، مدت فعالیت اعضای هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان به ترتیب سه و یک سال خواهد بود.

در اولین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان که در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶ در محل دفتر این انجمن برگزار شد محمدرضا اربابی به عنوان رئیس هیئت مدیره، دكتر مریم حق‌روستا به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و دكتر حسن مهربانی یگانه به عنوان خزانه‌دار به مدت سه سال انتخاب شدند.

 

 

روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان