انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ثبت درخواست بانك اطلاعاتي وبگاه‌های مجاز ترجمه

نظر به اطلاعیه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ پیرامون  تهیه بانك اطلاعات وبگاه‌های مجاز خدمات ترجمه از سوی انجمن صنفی مترجمان، از تمامی صاحبان وبگاه‌های مجاز ترجمه دعوت می‌شود مستندات خود را در این فرم ثبت نمایند.

آن دسته از وبگاه‌های ارائه خدمات ترجمه كه هنوز مجوز مراجع ذی‌صلاح را دریافت نكرده‌اند می‌توانند با انجمن مكاتبه نمایند.