انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نشست آسیب‌شناسی ترجمه صادراتی ایران برگزار می‌شود

اخبار سایت

انجمن صنفی مترجمان تهران به‌عنوان یکی از نهادهای پیشگام در ترجمه صادراتی کشور، نشست آسیب‌شناسی ترجمه صادراتی ایران را برگزار می‌كند.

در این نشست موضوع ترجمه صادراتی كشور در حوزه‌های مختلف و زبان‌های گوناگون از مناظر مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد كه از آن جمله زبان‌ها، حوزه‌ها و ژانرهای مختلف است.

در این نشست با حضور محمدرضا اربابی، رئیس انجمن صنفی مترجمان، افشین شحنه‌تبار، مدیرمسئول نشر شمع و مه و ناشر صادراتی برگزیده در دومین جشن ملی مترجمان و لیلی حائری مدیر آژانس ادبی كیا     حضور دارند. این نشست با همكاری سرای اهل قلم، یكشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۵ الی ۱۷  برگزار خواهد شد

انجمن صنفی مترجمان در راستای برنامه‌های پیشین خود قصد دارد نشست‌های اسیب‌شناسی از این دست را  در حوزه‌های مختلف برگزار كند.

شركت در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است.

 

مدیر روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان