انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، مترجم، ترجمه، نشست ها و دوره‌هاي تخصصي

برنامه تابستانه انجمن صنفی را از دست ندهید

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران با استناد به مفاد اساسنامه و با عنایت به آسیب‌شناسی صورت گرفته در حوزه آموزش و با هدف ارتقای سطح علمی مترجمان از زمان تأسیس تاکنون اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف در قالب کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی کرده است.

اکنون روابط عمومی انجمن از برگزاری دوره‌های ویژه تابستان خبر داده؛ این دوره‌ها در قالب نشست‌های تابستانی مختلف و در حوزه‌های تخصصی برگزار خواهد شد.

فارسی