انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مترجم

فارسی

فراخوان جذب مترجم در تهران - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی دفتر ترجمه‌ای در تهران، مبنی بر معرفی مترجم با تجربه فرم زنی، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید رزومه‌ی خود را حداكثر تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) و با موضوع (فرم‌زن) ارسال نمایند. بدیهی است ایمیل‌هایی با موضوعات دیگر بررسی نخواهد شد.

کلمات کلیدی: 

ترجمه

مترجم

فراخوان جذب مترجم

دعوت به همكاری

انجمن صنفی مترجمان

كميسيون كارآفرينی

بهبود كسب‌وكار ترجمه

طرح حمايتي كميسيون نشر (ويژه ناشران)

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به عنوان بزرگترين نهاد متولي حوزه صنعت ترجمه ايران  در سال ۱۳۹۳ تأسيس گرديد؛ اين انجمن از بدو تأسيس و به موجب اساسنامه مصوب مجمع عمومی خود وظایف راهبردی متعددی را بر عهده دارد که از آن جمله می‌توان به حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضاء و ایجاد حمایت جدی و موثر از کسب‌و‌کار مترجمان در شهر تهران اشاره نمود. بر همین اساس انجمن صنفی طرح حمایتی در حوزه نشر برای مترجمان عضو را در سه سطح ترجمه اولی‌ها، مترجمان اهل قلم و بومی‌سازی مطالعات ترجمه در دستور کار خود قرار داده است.