انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محسن سلیمانی

محسن سلیمانی نویسنده، مترجم، منتقد ادبی درگذشت

محسن سلیمانی نویسنده، مترجم، منتقد ادبی  که وابستۀ فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان، نیز بود؛ صبح امروز دوم بهمن سال ۱۳۹۶ در بلگراد، پایتخت صربستان  بر اثر حمله قلبی درگذشت.

فارسی