انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بنياد سعدي

نخستين دوره مترجمي زبان فارسي ويژه فارسي‌آموزان عرب‌زبان با همكاري بنياد سعدي برگزار مي‌شود

زبان فارسی از جمله زبان‌های پرگویش‌ور و البته راهبردی دنیا به حساب می‌آید که این مهم موجب شده پس از انقلاب اسلامی، توجه ویژه‌ای به حفظ و گسترش این زبان مبذول گردد. تبیین و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر موضوع مرجعیت علمی ایران در دنیا در ۵۰ سال آینده با محوریت زبان فارسی از جمله مهمترین افق‌های تعیین‌شده در این راستا به حساب می‌آید.

فارسی