انجمن صنفی مترجمان استان تهران

كميسيون كارآفرينی

فارسی

فراخوان جذب مترجم در تهران - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی دفتر ترجمه‌ای در تهران، مبنی بر معرفی مترجم با تجربه فرم زنی، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید رزومه‌ی خود را حداكثر تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) و با موضوع (فرم‌زن) ارسال نمایند. بدیهی است ایمیل‌هایی با موضوعات دیگر بررسی نخواهد شد.

کلمات کلیدی: 

ترجمه

مترجم

فراخوان جذب مترجم

دعوت به همكاری

انجمن صنفی مترجمان

كميسيون كارآفرينی

بهبود كسب‌وكار ترجمه