انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ترجمه، نشر، اقتصاد نشر، صنعت ترجمه

گفت‌وگوی زنده‌ی اینستاگرامی "ترجمه و اقتصاد نشر"

به مناسبت روز جهانی ترجمه

گفت‌وگوی زنده‌ی اینستاگرامی
"ترجمه و اقتصاد نشر"
محمدرضا اربابی ؛ رئیس انجمن صنفی مترجمان
احمد شاکری ؛ استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چهارشنبه ۷ مهر ساعت ۱۷:۳۰
کانون کشوری انجمنهای صنفی مترجمان
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جشنواره یکصدسالگی ادبیات معاصر فارسی
 

فارسی