انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرزاد محمدی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فرزاد
نام خانوادگی: 
محمدی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۵۳