انجمن صنفی مترجمان استان تهران

لیلا امیری

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
لیلا
نام خانوادگی: 
امیری
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۲۷