انجمن صنفی مترجمان استان تهران

لیلا طیبی فرد

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
لیلا
نام خانوادگی: 
طیبی فرد
رشته تحصیلی: 
پژوهش هنر
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۵۴