انجمن صنفی مترجمان استان تهران

علی کاس‌زاده

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
علی
نام خانوادگی: 
کاس‌زاده
رشته تحصیلی: 
کارشناس مترجمی زبان انگلیسی/ کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۷۶