انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نفیسه صالحی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نفیسه
نام خانوادگی: 
صالحی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۸۴