انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بهداد فهیمی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
بهداد
نام خانوادگی: 
فهیمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۶۸