انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سپیده فیروزیان حاجی

مشخصات

نام: 
سپیده
نام خانوادگی: 
فیروزیان حاجی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات آلمانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۸۶