انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سحر مهراجی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سحر
نام خانوادگی: 
مهراجی
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۸۹