انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نرگس رشیدی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نرگس
نام خانوادگی: 
رشیدی
رشته تحصیلی: 
حقوق بین الملل
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۹۶