انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حسین شمسی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
حسین
نام خانوادگی: 
شمسی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۰۱