انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ملیحه علوی پور

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
ملیحه
نام خانوادگی: 
علوی پور
رشته تحصیلی: 
مترجمی- زبانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۰۶