انجمن صنفی مترجمان استان تهران

رحمان خالدان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
رحمان
نام خانوادگی: 
خالدان
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۷۶