انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مه‌سا ملک‌مرزبان

مشخصات

نام: 
مه‌سا
نام خانوادگی: 
ملک‌مرزبان
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۹۰