انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آرتميس مسعودي

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
آرتميس
نام خانوادگی: 
مسعودي
رشته تحصیلی: 
كارشناسي مترجمي زبان اگليسي و كارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۰۸