انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهتا کریم پور نطنزی

مشخصات

نام: 
مهتا
نام خانوادگی: 
کریم پور نطنزی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۸۰