انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نیلوفر اسدی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نیلوفر
نام خانوادگی: 
اسدی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۴۱